Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Teorija prometa
Kratica: TKI09O7Opterećenje: 45 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Kos
Markovljevi modeli prometa. Nemarkovljevi modeli. Otvorene i zatvorene mreže repova: algoritmi za numeričko rješavanje i primjene. Aproksimacijski postupci. Dinamičko ponašanje poslužiteljskog sustava. Stabilnost i ravnopravnost. Multipleksiranje, komutiranje i usmjeravanje prometa: statički, dinamički i adaptivni modeli. Kontrola toka i zagušenja u širokopojasnim mrežama: performance i modeli. Dodjela kapaciteta i dimenzioniranje ATM mreža. Simulacija prometnih modela. Mjerenje prometa. Programski alati za modeliranje telekomunikacijskih sustava i mreža.
Literatura:
1. L. Kleinrock: Queueing Systems, vols. 1-2, John Wiley & Sons, New York, 1976.
2. H. Akimaru, K. Kawashima: Teletraffic Theory and Applications,2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1999.
3. R. Nelson: Probability, Stochastic Processes, and Queueing Theory, Springer, New York, 1995.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu