Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Modeliranje i simuliranje procesa
Kratica: AUT03O5Opterećenje: 30 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Crnošija
doc. dr. sc. Željko Ban
Vrste i svojstva modela. Postavljanje modela pomoću jednadžbi ravnoteže materije, energije, impulsa gibanja i fizikalnih zakona. Metode modeliranja: mrežne, varijacijske, vezne. Složeni i pojednostavljeni modeli elemenata. Modeliranje sustava s raspodijeljenim parametrima. Numerički postupci integracije. Simuliranje rješavanjem diferencijalnih jednadžbi. Simuliranje prijenosnih funkcija. Generiranje nelinearnih i analitičkih funkcija. Metode optimiranja parametara. Primjena analognih sklopova i računala. Simulacijski programski paketi.
Literatura:
1. Ž. Ban: Simulacijski paketi u analizi i sintezi sustava automatskog upravljanja, Zavod za APR, FER, Zagreb, 1999.
2. P. Crnošija: Modeliranje i simuliranje procesa, Zavod za APR, FER, Zagreb, 1998.
3. W. J. Palm III: Modeling, Analysis, and Control of Dynamic Systems, John Wiley & Sons, Inc.,
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu