Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Teorijska elektrotehnika
Kratica: ZOM04O5Opterećenje: 45 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zijad Haznadar
Teorija elektromagnetskih (EM) polja i makroskopski pristup. Maxwellove jednadžbe. EM naprezanja i sile, energija EM polja. EM potencijali i baždarenje. Rješavanje statičkih električnih i magnetskih polja. Mehaničke sile i zakretni momenti u EM poljima. Jednadžbe gibanja u EM polju. Prostiranje EM vala u neograničenom homogenom prostoru. Prijenos energije EM valom. Poyntingov teorem. Ravni TEM valovi. Prostiranje EM valova u vodu. EM polje u vodiču. Površinski učinak. Osnove metode konačnih elemenata i metode momenata.
Literatura:
1. Z. Haznadar, Ž. Štih: Elektromagnetizam I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
2. S. Berberović: Teorijska elektrotehnika - Odabrani primjeri, Graphis, Zagreb, 1998.
3. T. Bosanac: Teoretska elektrotehnika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1973.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu