Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Vođenje i prijelaz topline
Kratica: ENE06O6Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Debrecin
Izvori topline. Vođenje topline u krutim tvarima s i bez unutarnjeg izvora topline. Vođenje topline kroz višeslojne stijenke. Osnovi hidrodinamike. Zakoni očuvanja mase i količine gibanja fluida. Stokes-Navierova i Bernoullijeva jednadžba. Teorija sličnosti kod strujanja fluida i dimenzionalna analiza. Zakon očuvanja energije fluida. Korelacije za proračun prijelaza topline kod nemetalnih fluida bez i s ključanjem i tekućih metala. Toplinski proračun nuklearnog reaktora i izmjenjivača topline.
Literatura:
1. Feretić, D.: Uvod u nuklearnu energetiku, poglavlje 10 i 11., Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. Holman, J. P.: Heat Transfer. Mc Graw Hill Int., Student Edition, Tokyo, 1976.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu