Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Optoelektronički sklopovi ->
Kratica: RKP09O7Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
Koherencija. Laserski sustav, uvjet praga, osciliranje, pumpanje. Širina spektralne linije. Rezonator, vremenski i prostorni modovi. Sferna zrcala, uvjet stabilnosti, modalni volumen, dualni i ekvivalentni sustavi. Kruti, plinski, poluvodički, tekući, ekscimerski laseri. Q-prekapčanje, sklopke, sprezanje modova. Optičke komponente, fazne ploče, prizme, polarizatori, filtri, izolatori, cirkulatori, pojačala. Modulacija svjetlosti pumpanjem, duljinom šupljine, Zeemanovim i Starkovim efektom, mehanooptička, elektrooptička. Holografija, snimanje i reprodukcija, vrste holograma. Svjetlovod kao senzor.
Literatura:
1. B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics, J. Wiley, 1991.
2. P. Bhattacharya: Semiconductor Optoelectronic Devices, Prentice Hall, 1997.
3. A. Yariv: Optical Electronics in Modern Communications, Oxford University Press, 1996.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu