Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Numerička analiza elektroenergetskog sustava
Kratica: ENE09O7Opterećenje: 60 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Hebel
Općenito o analizi elektroenergetskih mreža. Jednadžbe mreže. Matematički modeli elemenata mreže: elektrane i generatori, transformatori, vodovi, prigušnice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije. Matrica admitancije čvorišta. Matrica impedancije čvorišta. Matematički postupci za proračun tokova snaga. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak. Newton-Raphsonov postupak. Numeričko rješavanje uz korištenje svojstava rijetkih matrica. Trofazni tokovi snaga. Proračun kratkog spoja.
Literatura:
1. Stefanini, B., Babić, S., Urbiha-Feuerbach, M.: Matrične metode u analizi električnih mreža, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
2. Ožegović, M. i K.: Električne energetske mreže I-III, FESB Split, 1990., 1980., 1982.
3. Stagg, G. W., El-Abiad, A. H.: Computer methods in power system analysis, McGraw-Hill Book Co., New York, 1968.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu