Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektrane
Kratica: ENE12O8Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Vjekoslav Filipović
Sheme spoja elektrane. Opskrba vlastitog potroška. Izbor karakteristika generatora. Pogonska karta. Stabilnost pogona sinkronog generatora. Samouzbuda. Utjecaj dovoda vode na izbor parametara generatora. Struje i naponi u generatoru za vrijeme različitih kvarova. Zaštita generatora, transformatora i sabirnica. Ekonomsko-energetska karakteristika agregata. Raspodjela opterećenja među agregatima. Troškovi izgradnje elektrane. Cijena proizvedene energije.
Literatura:
1. Požar, H.: Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
2. Požar, H.: Osnove energetike I-III, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu