Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Mikrovalna elektronika ->
Kratica: RKP04O6Opterećenje: 60 + 30 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Juraj Bartolić
Valovodi i trakaste prijenosne linije. Spregnute mikrotrakaste linije. Valovi snage. Raspršna matrica. Jednoprolazni i višeprolazni sklopovi, recipročni i nedisipativni. Svojstva simetrije mikrovalnih sklopova. Grafovi toka signala. Pasivni sklopovi. Transformacija impedancije i prilagodba. Linijski i dielektrični rezonatori i filtri. Djelila snage i usmjerni sprežnici. Nerecipročne feritne naprave. Mikrovalni poluvodički elementi: diode i tranzistori. Aktivni i nelinearni sklopovi. Pojačala i stabilnost. Oscilatori, mješala i množila frekvencije. Osnove mikrovalnih integriranih sklopova i MMIC. Uvod u mikrovalne sustave i primjene. Analiza i sinteza mikrovalnih sklopova primjenom računala.
Literatura:
1. Pozar, D. M.: Microwave Engineering, 2nd ed., J. Wiley, N.Y., 1998.
2. Smrkić, Z.: Mikrovalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
3. Collin, R. E.: Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., McGraw-Hill, N.Y., 1992.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu