Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektroakustički signali i sustavi
Kratica: RKP10O7Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Maletić
Teorija i praksa analogne i digitalne frekvencijske analize determinističkih i stohastičkih signala. Primjena konvolucije, dekonvolucije i Hilbertove transformacije, križna i auto korelacija, koherencija. Dvokanalna FFT analiza, križni i auto spektar, funkcije frekvencijskog i impulsnog odziva. Analiza nestacionarnih signala upotrebom valić i kratkotrajne Fourierove transformacije,i Vigner Ville raspodjele. Akustička mjerenja na sustavima, uređajima i komponentama metodama, dvokanalni FFT, TDS , ETC, MLSSA.
Literatura:
1. J. T. Broch: Principles of Analog and Digital Frequency Analysis, 1991., TAPIR
2. R. B. Randall, B. Tech: Frequency Analysis, B&K, 1987.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu