Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Električni strojevi
Kratica: ESA17O6Opterećenje: 60 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Ban
prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Fizikalne osnove izmjeničnih strojeva. Sinkroni stroj. Režimi rada sinkronog stroja. Vektorsko-fazorski dijagram. Pogonska karta turbo i hidrogeneratora. Sustavi uzbude. Asinkroni stroj. Izvedbe i svojstva. Jednofazni asinkroni stroj. Elektronički komutirani motori. Linearni električni motori. Gubici, zagrijavanje i sustavi hlađenja izmjeničnih strojeva. Energetska bilanca. Pogonske karakteristike. Primjene. Matematički modeli izmjeničnih strojeva. Nadomjesne sheme. Dinamička stanja. Režimi pogona prema IEC normama.
Literatura:
1. Z. Sirotić, Z. Maljković: Sinkroni strojevi, skripta FER Zagreb, 1996.
2. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
3. M. Jadrić, B. Frančić: Dinamika električnih strojeva, Graphis, Zagreb, 1997.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu