Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Automatizirana ispitivanja elektrotehničkih uređaja
Kratica: ESA15O8Opterećenje: 30 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Gašparac
Metode i postupci ispitivanja elektrotehničkih uređaja. Norme, preporuke (IEC, ISO) i propisi (domaći i europski). Ispitivanje transformatora, istosmjernog, asinkronog i sinkronog stroja te nekih elektromehaničkih uređaja. Statička i dinamička ispitivanja. Određivanje parametara i identifikacija. Dijagnostika i monitoring. Automatizacija ispitivanja. Priprema i organizacija ispitivanja. Automatska akvizicija podataka, prikaz i analiza korištenjem osobnog računala. Izrada protokola ispitivanja. Izvještaji.
Literatura:
1. W. Nuernberg: Pruefung elektrischer Maschinen, Springer Verlag, Berlin, 1987.
2. R. Wolf: Ispitivanje električkih strojeva, I,II,III, Sveučilište Zagreb, 1987.
3. H. Maier, A. Piotrowski: Messen, Steuern, Regeln mit IBM kompatibilen PCs, Interest Verlag, 1990.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu