Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Mjerenja u elektrotehnici
Kratica: ZOM03O3Opterećenje: 60 + 0 + 60 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Butorac
prof. dr. sc. Mladen Boršić
prof. dr. sc. Božidar Ferković
Uvod u mjeriteljstvo. Organiziranost mjerne i ispitne službe. Teorija pogrešaka. Statičke i dinamičke pogreške mjerenja - mjerna nesigurnost. Prikaz i analiza mjernih rezultata. Temeljni instrumenti za mjerenje, prikaz i zapis električkih veličina. Mostovi, kompenzatori, kalibratori i komparatori. Mjeriteljske značajke osnovnih sklopova digitalnih instrumenata. Mjerni transformatori i pretvornici električkih i neelektričkih veličina. Mjerenje električkih i magnetskih veličina. Oklapanje i zaštita od smetnji. Metode i postupci mjerenja neelektričkih veličina. Električke mjerne jedinice i njihovo ostvarivanje.
Literatura:
1. V.Bego: Mjerenja u elektrotehnici, 8. izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
2. D.Vujević: Mjerenja u elektrotehnici, Laboratorijske vježbe, skripta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.
3. D.Vujević, B.Ferković: Osnove elektrotehničkih mjerenja I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu