Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Matematička analiza I
Kratica: ZPM02O1Opterećenje: 60 + 45 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Ljubo Marangunić
prof. dr. sc. Ilko Brnetić
prof. dr. sc. Mervan Pašić
doc. dr. sc. Vesna Županović
Matematička logika. Funkcije. Prirodni brojevi. Indukcija. Realni brojevi. Kompleksni brojevi. Nizovi. Limes niza. Gomilište. Kriteriji konvergencije. Redovi brojeva. Kriteriji konvergencije. Limes funkcije. Neprekinutost funkcije. Elementarne funkcije. Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L'Hospitalovo pravilo. Tok i graf funkcije. Neodređeni integral. Riemannov integral. Newton-Leibnizova formula. Teorem srednje vrijednosti. Nepravi integrali. Trapezna i Simpsonova formula. Primjene integrala.
Literatura:
1. P. Javor: Matematička analiza I, Element, Zagreb, 1996.
2. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb, 1995.
3. S. Kurepa: Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu