Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Inženjerska grafika i dokumentiranje
Kratica: ZES01O2Opterećenje: 15 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Gorislav Erceg
doc. dr. sc. Fetah Kolonić
Dijagram toka konstruiranja. Osnovne geometrijske konstrukcije. Tehničko crtanje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sustava. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i pripadne dokumentacije. Označavanje elemenata prema IEC propisima. Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala.
Literatura:
1. F. E. Giesecke, A. Mitchell, H. C. Spencer, I. L. Hill, J. T. Dygdon: Technical Drawing, McMillan, 1986.
2. M. P. Groover, E. W. Zimmers, jr.: CAD/CAM, Prentice Hall, 1984.
3. L. Padovan: Inženjerska grafika i dokumentiranje, Graphis, Zagreb, 1999.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu