Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elementi automatizacije procesa
Kratica: AUT02O5Opterećenje: 45 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Crnošija
prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Struktura upravljanih procesa. Elementi automatiziranih procesa. Objekti upravljanja; izvršni uređaji; pojačala snage; mjerni uređaji; upravljački uređaji. Elementi za zaštitu, nadzor i prikaz stanja u automatiziranim procesima. Princip izvedbe i matematički opis fizikalnih pojava u elementima automatiziranih procesa. Statičke i dinamičke karakteristike elemenata upravljanih sustava. Prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike elemenata. Opis elemenata varijablama stanja. Eksperimentalne metode određivanja parametara elemenata.
Literatura:
1. P. Crnošija, Z. Kovačić: Elementi automatizacije procesa, I., II., III. dio, Zavod za APR, FER, Zagreb, 1998.
2. M. H. Rashid: Power Electronic: Circuits, Devices and Applications, Prentice-Hall, 1988.
3. T. Šurina: Analiza i sinteza servomehanizama i procesne regulacije, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu