Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Energetska elektronika
Kratica: ESA02O5Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Benčić
Područje primjene energetske elektronike. Pregled poluvodičkih energetskih sklopki. Elektronički energetski pretvarači. Komutacija. Pretvarački spojevi: ispravljači, izmjenjivači, istosmjerni pretvarači i izmjenični pretvarači. Metode analize pretvaračkih spojeva. Upravljačke karakteristike pretvarača. Djelovanje pretvarača na razdjelnu mrežu i trošilo. Primjeri primjene: transport, kompenzacija jalove snage, neprekidna napajanja. Učinski poluvodički ventili: dioda, tiristor, GTO, MOSFET, IGBT i pasivne komponente. Zaštita pretvarača.
Literatura:
1. J. G. Kassakian, M. F. Schlecht, G. C. Verghese: Osnove energetske elektronike, I dio, Graphis, Zagreb, 2000.
2. N. Mohan, T. Undeland, W. Robins: Power Electronics - Converters, Applications and Design, J. Wiley, 1995.
3. Z. Benčić, Z. Plenković: Energetska elektronika I, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu