Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Računala i procesi
Kratica: AUT09O7Opterećenje: 45 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Žagar
Računala u sustavima za mjerenje i upravljanje procesima. Arhitektura računala i specifičnost rada u stvarnom vremenu. Ugradbena računala. Mikrokontroleri. Prilagodba računala procesu i procesa računalu. Povezivanje računala i okoline. Protokoli. Operacijski sustavi i programski jezici namijenjeni ugradbenim računalima. Realizacija mjernih i upravljačkih algoritama u asembleru i višim programskim jezicima. Raspodijeljeni sustavi i povezivanje u zajedničku cjelinu. Multimedijska sučelja čovjek-računalo-proces. Prikaz stanja dobivenih iz procesa. Računala u proizvodnji.
Literatura:
1. G. Smiljanić: Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. S. Bennet: Real Time Computer Control: An Introduction, Prentice-Hall, 1988.
3. M. Žagar: Arhitektura upravljačkih mikroračunala i njihovo povezivanje s okolinom, Inženjerski priručnik, IP3: Elektrotehnika, I dio: Elektronika i komunikacije, Poglavlje 6, Praktičar, Školska knjiga, (u tisku).
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu