Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Komunikacijski protokoli
Kratica: TKI10O8Opterećenje: 45 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Ignac Lovrek
prof. dr. sc. Dragan Jevtić
Teorijski modeli komunikacije i koordinacije procesa u mreži. Komunikacijski protokoli: upravljanje komunikacijom, izmjena informacijskih jedinica, otklanjanje pogrešaka. Generički protokolski blok. Formalni modeli analize i sinteze protokola: automat, Petrijeva mreža, algebre i jezici. Opisivanje, zadavanje, provjera i utvrđivanja ispravnosti protokola. Internet protokoli, protokoli u fiksnoj i pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, sustav signalizacije zajedničkim kanalom, odvijanje poziva i usluga. Mjerni postupci i instrumentacija.
Literatura:
1. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, 1997.
2. G. Holzman: Design and Verification of Computer Protocols, Prentice-Hall, 1991.
3. S. Keshav: An Engeneerinh Approach To Computer Networking, Addison Wesley, 1997.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu