Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Biomedicinska elektronika
Kratica: INE09O7Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanko Tonković
Mjere sigurnosti kod uporabe i konstrukcije elektromedicinskih uređaja. Osnove elektrofiziologije. Akcijski potencijali. Sinapse. Skeletni mišići. Kontrolni mehanizmi ljudskog organizma. Važniji bioelektrički potencijali (EKG, EEG, EMG, ENG i ERG). Elektrode. Temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini. Uređaji za mjerenje bioelektričkih potencijala. Mjerenje biološke impedancije. Mjerenje krvnog tlaka i protoka. Mjerenje srčanih šumova. Mjerenje parametara respiracijskog sustava. VF kirurški nož. Laseri. Elektrostimulatori srca i defibrilatori. Medicinske slike, ograničenja i načini procjene kakvoće. RTG. CT. Ultrazvučna dijagnostika. Nuklearna medicina.
Literatura:
1. A. Šantić: Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. J. J. Carr, J. M. Brown: Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice Hall, 1998.
3. E. Krestel: Imaging Systems for Medical Diagnostics, Siemens Akt., 1990.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu