Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Prijamnici
Kratica: RKP15O8Opterećenje: 45 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Obrada audio signala u analognim i digitalnim radiokomunikacijama. Analiza svih faza radiodifuznog lanca za AM, FM,i digitalno modulirane signale, Prijemnici za AM,FM i QPSK signale. Prijemne antene, VF pojačala, mješači, MF pojačala i demodulatori. Audio radiodifuzija DSR i DAB. Digitalni prijemnici s DSP stupnjevima. Digitalna AM i FM radiodifuzija. Integrirani i multimedijski sustavi u radio prijenosu.
Literatura:
1. W. Hoeg, T. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications, J. Wiley, 2001.
2. J. Watkinson: Convergence in Broadcast and Communications Media: The Fundamentals of Audio, Video, Data Processing and Communications Technologies, Focal Press, 2001.
3. T. Shiomi, M. Hatori: Digital Broadcasting, IOS Press, 2000.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu