Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Sigurnost nuklearnih postrojenja
Kratica: ENE16O8Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Debrecin
prof. dr. sc. Dubravko Pevec
Principi zadovoljenja sigurnosti kod projektiranja i pogona nuklearne elektrane. Čimbenici koji utječu na sigurnost. Međunarodni i nacionalni propisi. Sistematizacija i klasifikacija kvarova. Metode sigurnosnih analiza. Modeliranje sustava nuklearne elektrane. Determinističke i probabilističke sigurnosne analize. Primjeri izvedenih analiza za NE Krško. Analiza projektnih kvarova. Teški kvarovi. Ispuštanja radioaktivnog materijala (propuštanje kontejnmenta, disperzija u okoliš, radiološke posljedice ).
Literatura:
1. E. E. Lewis: Nuclear Power Reactor Safety, J. Wiley, 1977.
2. B. Pershagen: Light Water Reactor Safety, Pergamon Press, 1989.
3. D. Feretić, N. Čavlina, N. Debrecin: Nuklearne elektrane, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu