Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Matematička analiza III
Kratica: ZPM06O3Opterećenje: 60 + 45 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Elezović
doc. dr. sc. Luka Korkut
doc. dr. sc. Mario-Osvin Pavčević
Polje kompleksnih brojeva. Analitičke funkcije. Konformna preslikavanja. Integral. Cauchyjeva integralna formula. Taylorovi i Laurentovi redovi. Teorem o reziduuima. Trigonometrijski Fourierov red. Spektar. Unitarni i normirani prostori. Ortogonalni polinomi. Fourierov integral. Fourierova i Laplaceova transformacija. Linearne diferencijalne jednadžbe. Jednadžbe s konstantnim koeficijentima. Metoda varijacije konstante. Sustavi diferencijalnih jednadžbi.
Literatura:
1. S. Kurepa: Matematička analiza 4, I dio, Tehnička knjiga, Zagreb, 1983.
2. I. Ivanšić: Fourierov red i integral. Diferencijalne jednadžbe, Liber, Zagreb, 1977.
3. I. Ivanšić: Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija, Liber, Zagreb, 1978.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu