Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Energetska elektrotehnika ->
Kratica: ZSE01O3Opterećenje: 45 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Drago Ban
prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić
Zadatak, građa i osnovna svojstva elektroenergetskog sustava. Izvori i oblici energije. Pretvorbe energije u elektroenergetici. Proizvodnja električne energije. Prijenos i razdioba električne energije. Principi rada elektroenergetskog sustava. Održavanje napona i frekvencije u zadanim granicama. Osnovni zakoni elektromehaničke i električne pretvorbe energije. Transformator. Stvaranje mirnog, pulzirajućeg i okretnog magnetskog polja. Principi rada, osnovne karakteristike i primjena izmjeničnih i istosmjernih električnih strojeva. Pregled i osnovne karakteristike energetskih poluvodičkih ventila.
Literatura:
1. H. Požar: Osnove energetike, I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
3. S. J. Chapman: Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill, 1985.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu