Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Fizika materijala
Kratica: ZFI03O5Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Petković
doc. dr. sc. Mile Baće
prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Osnove kvantne mehanike. Schrödingerova jednadžba i njene primjene. Vodikov atom. Ionski, kovalentni i molekularni kristali. Fermijeva energija. Kvantne statistike. Toplinska svojstva kristala. Gibanje elektrona u kristalnoj rešetki, energijske vrpce. Vodljivost poluvodiča. Supravodljivost, visokotemperaturna supravodljivost, primjene supravodiča. Dielektrična svojstva materijala. Čvrsti i tekući dielektrici. Optička svojstva materijala, svjetlovodne niti. Dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam.
Literatura:
1. V. Knapp, P. Colić: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. M. Baće, T. Petković: Zadaci iz fizike III - Uvod u fiziku materijala, Sveučilišna naklada d. o. o., Zagreb, 1991.
3. H. M. Rosenberg: The Solid State, 3/e, Oxford University Press, 1989.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu