Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektrotehnički materijali i tehnologija
Kratica: ESA03O5Opterećenje: 30 + 0 + 30 + 0
Nositelji: v. pred. Boris Miletić
Sistematizacija elektrotehničkih materijala. Svojstva i tehnološke specifičnosti. Materijali za vodiče u užem smislu. Optička vlakna. Materijali za elektrootpornike. Materijali za magnetske jezgre u sklopovima istosmjerne i izmjenične struje. Permanentni magneti. Područja primjene izolacijskih materijala i kriteriji za izoliranje električnih proizvoda. Svojstva starenja, životna dob i tehnoklimatologija. Jednostavni i složeni izolacijski materijali, anorganski i organski. Impregnacija, izolirani vodiči. Kondenzatori. Tiskani krugovi.
Literatura:
1. V. Bek: Tehnologija elektromaterijala, Sveučilište u Zagrebu, 1991.
2. B. Hribernik: Materijali v elektrotehniki, Univerza v Mariboru, 1991.
3. N. P. Bogoroditskz et. al.: Electrical Engineering Materials, Mir Publishers, Moskva, 1979.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu