Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektroakustika
Kratica: RKP03O5Opterećenje: 60 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Ivančević
doc. dr. sc. Siniša Fajt
Teorija i karakteristike zvučnog polja. Akustički signali. Glazba i govor. Izvori zvuka (točkasti, dipol). Pojave koje prate širenje zvuka. Elektroakustičko-mehaničke analogije. Rezonatori i filtri. Zvučni valovi u zatvorenom prostoru. Slušna akustika. Psihoakustika. Arhitektonska i građevinska akustika. Apsorpcijski materijali i konstrukcije. Buka i vibracije u građevinskoj
akustici. Elektroakustički pretvarači: mikrofoni, zvučnici i slušalice. Analogno i digitalno snimanje i reprodukcija zvuka: mehaničko, magnetsko, fotografsko. Ozvučenje. Hidroakustika. Infrazvučna i ultrazvučna tehnika. Akustička i elektroakustička mjerenja.
Literatura:
1. L. H. Kincler, A. R. Frey et all: Fundamentall of Acoustics, J. Willey, 2000.
2. T. Jelaković: Zvuk, sluh i arhitektonska akustika, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
3. T. Jelaković, M. Vujnović: Mikrofoni, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu