Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Računala I
Kratica: AUT01O5Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Kovač
doc. dr. sc. Danko Basch
Prikaz podataka u računalu. Osnovni funkcionalni elementi računala. Klasifikacija naredbi. Načini adresiranja memorije. Arhitekture RISC i CISC. Mnemonički i binarni oblik naredbi. Povezanost sa sklopovljem računala. Vremenski signali i sklopovsko izvođenje naredbi. Programiranje u asembleru. Ulazno-izlazne naredbe i njihova povezanost sa sklopovljem za prijenos podataka. Funkcionalni elementi sklopovlja za ulazno-izlazni prijenos podataka. Mikroračunala, izgradnja i specifičnosti. Prikaz nekih karakterističnih komercijalnih mikroračunala.
Literatura:
1. D. Basch, M. Kovač: Osnove procesora FRISC, Antonić, Zagreb, 2002.
2. M. Kovač, D. Basch: Osnove procesora ARM, Antonić, Zagreb, 2002.
3. D. Basch, M. Žagar: ATLAS - simulacija arhitekture mikroračunala, Antonić, Zagreb, 1995.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu