Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Mikroelektronički sklopovi
Kratica: INE08O7Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Butković
Komponente bipolarnih mikroelektroničkih sklopova. Osnovni podsklopovi analognih bipolarnih sklopova. Operacijska pojačala i integrirani naponski stabilizatori. Digitalni bipolarni sklopovi nižih i visokih stupnjeva integracije. Komponente MOS mikroelektroničkih sklopova. Statički i dinamički CMOS digitalni sklopovi. CMOS memorijski sklopovi. CMOS analogni sklopovi. BiCMOS sklopovi. GaAs analogni i digitalni mikroelektronički sklopovi. Pravila projektiranja.
Literatura:
1. A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, 4/e, Oxford University Press, 1998.
2. J. M. Rabaey: Digital Integrated Circuits, Prentice Hall, 1996.
3. P. Biljanović: Mikroelektronika - integrirani elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu