Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Osnove radiokomunikacijskih sustava ->
Kratica: RKP08O7Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Nađ
Deterministički i slučajni signali. Fourierova transformacija, Rayleighov teorem o energiji. Parsevalov teorem. Konvolucija. Gustoća spektra snage i autokorelacijska funkcija. Hilbertova transformacija i analitički signal. Sustavi bez izobličenja signala. Kompleksna anvelopa. Linearna i nelinearna izobličenja osnovnog i moduliranog signala u prijenosnom sustavu. Digitalni signali, uzorkovanje, aliasing. Osnove propagacije EM vala. Feding. Propagacija i slabljenje signala uz reflektirani val. Električko polje kao statistička funkcija lokacije i vremena. Međusobni utjecaj pojedinih odašiljača. Širenje EM vala na granici dvaju sredstava. Diverziti prijem. Planiranje odašiljačkih mreža. Osnove mobilnih komunikacija.
Literatura:
1. E. Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb, 2001.
2. S. Haykin: Communication Systems, 4/e, J. Wiley, 2001.
3. R. E. Ziemer, R. L. Peterson: Introduction to Digital Communication, Prentice Hall, 2001.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu