Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2004/2005

Semestar 5
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
ZPM15A1Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike20204.0
ZFI03O5Fizika materijala31004.0
TKI03O5Telekomunikacijske mreže20205.0
AUT01O5Računala I31207.0
INE02O5Signali i sustavi32005.0
ZPM17O5Uvod u baze podataka21206.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM02A1Organizacijska psihologija20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša20002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama20002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
Semestar 6
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3
KraticaPredmetPALKECTS
ZPM09O4Numerička matematika22006.0
AUT05O6Računala II31207.0
INE05O6Osnove mikroelektronike21104.0
INE06O6Filtri i filtarska pojačala21104.0
AUT04O6Automatsko upravljanje41107.0
ZPM10O4Diskretna matematika22006.0
ZPM16A2Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere21104.0
ZFI03A2Fizika lasera21104.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
IPInformatičko pravo20002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje20002.0
HUM01A2Biblijska teologija20002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada20002.0
BRIDGEBridž20002.0
HUM10A2Kognitivna znanost20002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
AUT09O7Računala i procesi30205.0
ZVF01A1Radiolokacija i navigacija30104.0
ZEA06B1Akustika prostora20204.0
INE08O7Mikroelektronički sklopovi21105.0
INE10O7Digitalna obradba signala21105.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM02A1Organizacijska psihologija20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša20002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama20002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZOM09A2Numerički postupci u projektiranju22004.0
ZEA07A2Profesionalni tonfrekvencijski uređaji20103.0
ZEA08A2Digitalna obrada govora i glazbe20103.0
INE12O8Sustavi za praćenje i vođenje procesa20205.0
ZVF15A2Mobilne komunikacije30104.0
ZVF14A2Analiza šuma u komunikacijskim sustavima20204.0
ZER20A2Napredne mikroelektroničke strukture20204.0
TKI20A2Upravljanje projektima20204.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
ZVF10B1Sinteza frekvencije i signala20104.0
ZEA02A1Buka i vibracije20103.0
ZVF21A1Planiranje mobilnih sustava20103.0
ZVF23A1Optičke komunikacijske mreže20103.0
ZVF12B1Digitalna televizija20104.0
ZVF20B1Radiokomunikacijski multimedijski prijenos20104.0
ZVF22A1Paketske radiokomunikacije20103.0
ZEN05A1Geografski informacijski sustavi20103.0
ZEA03A1Psihoakustika20103.0
ZEA05A1Govorna i glazbena akustika20204.0
ZEA09A1Ultrazvuk u tehnici i medicini20103.0
ZVF06A1Mikrovalni prijamnici20103.0
ZVF19A1Daljinska istraživanja20103.0
ZVF02A1Mikrovalovi u industriji i znanosti20103.0
ZVF13B1Radarski sustavi20104.0
TKI15A1Pokretljivost u mrežama20103.0
ZPM01A1Stohastički procesi22004.0
ZVF04A1Numerička analiza antena i prijenosnih struktura20103.0
ZVF17A1Elektroničko promatranje, ometanje i protumjere20103.0
ZVF18A1Zaštita radiokomunikacijskih sustava20103.0
ZEA04A1Ozvučenje i zvučnički sustavi20103.0
ZER23A1Čipovi ultra visokog stupnja kompleksnosti20204.0
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu