Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Izrada diplomskog rada
Kratica: DIPLOMOpterećenje: 15 + 0 + 210 + 0
Nositelji:
Literatura:
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Seminar
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu