Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Visokofrekvencijska elektronika ->
Kratica: RKP02O5Opterećenje: 45 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Borivoj Modlic
Teorija oscilatora, sklopovi harmonijskih oscilatora, stabilizacija frekvencije titraja. RF pojačala snage klase A, B, C, D, E i F, biharmonijska pojačala. Projektiranje pojačala velike snage s elektronkom, pojačala s bipolarnim ili unipolarnim tranzistorom. Širokopojasna RF pojačala snage. Sprežne mreže rezonantnih i širokopojasnih pojačala.
Literatura:
1. B. Modlic, I. Modlic: Titranje i oscilatori, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. B. Modlic, I. Modlic: Pojačala snage, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
3. S. C. Cripps: RF Power Amplifliers for Wireless Communications, Artech House, 1999.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu