Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Analiza i projektiranje računalom ->
Kratica: RAČ08O8Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Budin
Uloga računala u analizi i projektiranju tehničkih objekata i sustava. Načini opisivanja objekata i sustava. Klasifikacija modela sustava po obliku i složenosti. Pregled programa analize i projektiranja. Algoritmi za rješavanje linearnih sustava. Ubrzavanje postupaka izračunavanja. Dekompozicijski postupci, uvođenje paralelizma u izračunavanjima. Analiza linearnih i nelinearnih dinamičkih sustava. Analiza stabilnosti i kaotičnosti sustava. Ocjena uporabivosti postupaka sa stanovišta složenosti, točnosti i konvergencije. Postupci optimiranja, formalni opis zadatka optimiranja, uporabivi postupci nelinearnog optimiranja. Uporaba postupaka neuroračunarstva, neizrazitog izračunavanja i evolucijskog izračunavanja pri analizi i sintezi sustava.
Literatura:
1. S. Turk, L. Budin: Analiza i projektiranje računalom, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
2. L. Zadeh, J. Kacprzyk, Eds.: Fuzzy Logic for the Management of Uncertainty, J. Wiley, 1992.
3. D. Kaplan, L. Glass: Understanding Nonlinear Dynamics, Springer, 1995.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu