Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Digitalna obradba signala ->
Kratica: INE10O7Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Jeren

Vremenski diskretni sustavi. Grafovi toka signala. Utjecaj kvantizacije koeficijenata i osjetljivost struktura. Kvantizacijski šum. Granični ciklus u IIR sustavima. Projektiranje IIR i FIR filtara. Svojstva diskretne Fourierove transformacije. Brzi algoritmi za konvoluciju i korelaciju. Periodogram. Vremenski otvori. Optimalni algoritmi za ekstrakciju signala. Filtarski slogovi. Sklopovlje. Osnovne adaptivne obradbe signala. Osnovne višedimenzionalne obradbe signala. Primjene u obradbi govora i muzike, sonaru, radaru, komunikacijama i automatici.

Literatura:
1. A. V. Oppenheim, R. W. Schafer: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 1992.
2. S. K. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer Aproach, McGraw-Hill, 1998.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu