Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Višemedijske komunikacije
Kratica: TKI13O9Opterećenje: 30 + 0 + 15 + 0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matijašević
doc. dr. sc. Igor Sunday Pandžić
Širokopojasna i inteligentna mreža, aspekti stvaranja, uvođenja, upravljanja i izvođenja višemedijskih telekomunikacijskih usluga. Definicija informacijskog i medijskog objekta, vrste objekata i operacija te njihovo međudjelovanje. Višemedijski komunikacijski sustavi, komunikacijski protokoli za višemedijske komunikacije. Strujanje medija. Višemedijski poziv i problemi upravljanja višemedijskim komunikacijama: složeni informacijski objekti, raspoređivanje, sadržajna, prostorna i vremenska sinkronizacija medija, kakvoća usluge. Postupci ostvarivanja višemedijskih usluga.
Literatura:
1. R. Steinmetz, K. Nahrstedt: Multimedia: Computing, Communication and Application, Prentice-Hall, 1995.
2. U. Black: Advanced Interent Technologies, Prentice Hall, 1999.
3. C-H. Wu, J. D. Irwin: Emmerging Multimedia Computer Communication Technologies, Prentice Hall, 1998.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu