Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Temeljni dio studija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2005/2006

Semestar 4
Varijanta studija > broj izbornih grupa koje je potrebno odabrati: 1

Prva varijanta studija - ENE, ESA > odabrati sve predmete iz grupe
KraticaPredmetPALECTS
ZPM09O4Numerička matematika2206.0
ZRS01O4Osnove digitalnih računala2026.0
ZPM08O4Stohastička matematika2206.0
ZMS01O4Teorija mreža i linija4207.0
Druga varijanta studija - AUT > odabrati sve predmete iz grupe
KraticaPredmetPALECTS
ZER03O4Digitalna elektronika3127.0
ZER02O4Elektronika II3116.0
ZPM09O4Numerička matematika2206.0
ZMS01O4Teorija mreža i linija4207.0
Treća varijanta studija - INE, RKP > odabrati sve predmete iz grupe
KraticaPredmetPALECTS
ZER03O4Digitalna elektronika3127.0
ZER02O4Elektronika II3116.0
ZPM08O4Stohastička matematika2206.0
ZMS01O4Teorija mreža i linija4207.0
Četvrta varijanta studija - TKI, RAČ > odabrati sve predmete iz grupe
KraticaPredmetPALECTS
ZER03O4Digitalna elektronika3127.0
ZPM10O4Diskretna matematika2206.0
ZER02O4Elektronika II3116.0
ZRS01O4Osnove digitalnih računala2026.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu