Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Industrijska elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2005/2006

Semestar 5
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALECTS
RAČ02O5Automati, formalni jezici i jezični procesori I3116.0
ZPM15A1Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike2024.0
ZPM02A1Operacijska istraživanja2114.0
TKI03O5Telekomunikacijske mreže2025.0
ZOM02A1Teorija elektromagnetskih polja2204.0
RKP02O5Visokofrekvencijska elektronika3116.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 6
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM01A2Biblijska teologija2002.0
BRIDGEBridž2002.0
IPInformatičko pravo2002.0
HUM10A2Kognitivna znanost2002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje2002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada2002.0
Semestar 7
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALECTS
ZMS15A2Digitalna obradba slike2014.0
ZPM10O4Diskretna matematika2206.0
ZMS11A2Mjerni pretvornici2013.0
ZMS12A2Mjerni sustavi u industriji2013.0
ZER20A2Napredne mikroelektroničke strukture2024.0
ZMS17A2Napredni alati za razvoj digitalnih sustava2013.0
ZPM09O4Numerička matematika2206.0
ENE04O6Osnove energetske elektronike2115.0
ZMS16A2Projektiranje inteligentnih mjernih sustava2024.0
ZER21A2Projektiranje sklopova CMOS mikroprocesora2024.0
ZER14A2Računalna grafika2024.0
ZPM16A2Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere2114.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALECTS
ZER25A1Analogni integrirani sklopovi2024.0
ZMS04B1Automatizirana instrumentacija2014.0
ZMS17B1Biomedicinska informatika2014.0
ZMS19A1Biomonitoring sustavi2013.0
ZER23A1Čipovi ultra visokog stupnja kompleksnosti2024.0
ZMS07B1Digitalna obradba govora2014.0
ZER24A1Fizičko projektiranje integriranih sklopova2024.0
TKI04B1Fotoničke komunikacijske tehnologije2014.0
ZER13B1GaAs i heterospojni poluvodički elementi2014.0
ZRS09B1Identifikacija procesa2013.0
ZRS05B1Inteligentno upravljanje sustavima2014.0
ZMS01A1Izabrana poglavlja biomedicinske tehnike2013.0
FFK10B1Multisenzorski sustavi i lokomocija2014.0
ZMS20A1Napredne metode digitalne obradbe signala2024.0
ZMS08B1Neuronske mreže2014.0
ZRS07B1Odabrana poglavlja iz programskog inženjerstva2014.0
ZMS09B1Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže2014.0
TKI19A1Pokretni programski agenti2024.0
Programska podrška mjernih i procesnih sustava2014.0
ESA20A1Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava2024.0
ZVF01A1Radiolokacija i navigacija3014.0
ZMS18B1Sklopovi za analognu obradu signala2014.0
ZER02A1Sustavi za rad u stvarnom vremenu2114.0
ZER10A1Tehnike ekspertnih sustava2204.0
ZEA09A1Ultrazvuk u tehnici i medicini2013.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu