Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Telekomunikacije i informatika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2005/2006

Semestar 5
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALECTS
ZFI03O5Fizika materijala3104.0
ZPM15A1Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike2024.0
INE02O5Signali i sustavi3205.0
ZPM01A1Stohastički procesi2204.0
ZOM02A1Teorija elektromagnetskih polja2204.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 6
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALECTS
TKI10A2Algoritmi i metode optimizacije2024.0
AUT04O6Automatsko upravljanje4117.0
ZFI03A2Fizika lasera2114.0
ZPM09O4Numerička matematika2206.0
ZRS12A2Otvoreno računarstvo2024.0
ZPM08O4Stohastička matematika2206.0
ZMS01O4Teorija mreža i linija4207.0
ZPM16A2Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere2114.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM01A2Biblijska teologija2002.0
BRIDGEBridž2002.0
IPInformatičko pravo2002.0
HUM10A2Kognitivna znanost2002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje2002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada2002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALECTS
INE10O7Digitalna obradba signala2115.0
TKI02A1Konkurentno programiranje2024.0
ZER18A1Operacijski sustavi II2114.0
TKI01A1Organizacija obrade podataka2024.0
RKP08O7Osnove radiokomunikacijskih sustava3104.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6
KraticaPredmetPALECTS
ZMS15A2Digitalna obradba slike2014.0
ENE15O8Energetika i okoliš2104.0
TKI12A2Integracija računala i telefonije2024.0
ZVF15A2Mobilne komunikacije3014.0
TKI14A2Osnove virtualnih okruženja2024.0
TKI11A2Prijenos podataka2024.0
ZER14A2Računalna grafika2024.0
TKI16A2Upravljanje podacima2024.0
TKI20A2Upravljanje projektima2024.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALECTS
TKI03B1Automati sa svojstvom učenja2014.0
ZMS04B1Automatizirana instrumentacija2014.0
ZMS19A1Biomonitoring sustavi2013.0
TKI17A1Formalne metode u sintezi telekomunikacijskih sustava2024.0
TKI04B1Fotoničke komunikacijske tehnologije2014.0
ZEN05A1Geografski informacijski sustavi2013.0
TKI07B1Lokalne i pristupne mreže2014.0
ZMS20A1Napredne metode digitalne obradbe signala2024.0
TKI08A1Organizacija telekomunikacijske mreže2013.0
TKI06B1Osnove upravljanja mrežom2014.0
TKI15A1Pokretljivost u mrežama2013.0
TKI19A1Pokretni programski agenti2024.0
TKI05B1Razvoj telekomunikacijske programske podrške2014.0
ZER10A1Tehnike ekspertnih sustava2204.0
TKI18A1Virtualna okruženja2024.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu