Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2005/2006

Semestar 5
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALECTS
ZFI03O5Fizika materijala3104.0
ZPM15A1Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike2024.0
AUT01O5Računala I3127.0
INE02O5Signali i sustavi3205.0
TKI03O5Telekomunikacijske mreže2025.0
ZPM17O5Uvod u baze podataka2126.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 6
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3
KraticaPredmetPALECTS
AUT04O6Automatsko upravljanje4117.0
ZPM10O4Diskretna matematika2206.0
INE06O6Filtri i filtarska pojačala2114.0
ZFI03A2Fizika lasera2114.0
ZPM09O4Numerička matematika2206.0
INE05O6Osnove mikroelektronike2114.0
AUT05O6Računala II3127.0
ZPM16A2Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere2114.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM01A2Biblijska teologija2002.0
BRIDGEBridž2002.0
IPInformatičko pravo2002.0
HUM10A2Kognitivna znanost2002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje2002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada2002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALECTS
ZEA06B1Akustika prostora2024.0
INE10O7Digitalna obradba signala2115.0
INE08O7Mikroelektronički sklopovi2115.0
AUT09O7Računala i procesi3025.0
ZVF01A1Radiolokacija i navigacija3014.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALECTS
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija2002.0
HUM01A1Održivi razvoj i zaštita okoliša2002.0
HUM02A1Organizacijska psihologija2002.0
HUM14A1Produkcija medijskih i multimedijskih projekata2002.0
HUM13A1Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama2002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALECTS
ZVF14A2Analiza šuma u komunikacijskim sustavima2024.0
ZEA08A2Digitalna obrada govora i glazbe2013.0
ZVF15A2Mobilne komunikacije3014.0
ZER20A2Napredne mikroelektroničke strukture2024.0
ZOM09A2Numerički postupci u projektiranju2204.0
ZEA07A2Profesionalni tonfrekvencijski uređaji2013.0
INE12O8Sustavi za praćenje i vođenje procesa2025.0
TKI20A2Upravljanje projektima2024.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALECTS
ZEA02A1Buka i vibracije2013.0
ZER23A1Čipovi ultra visokog stupnja kompleksnosti2024.0
ZVF19A1Daljinska istraživanja2013.0
ZVF12B1Digitalna televizija2014.0
ZVF17A1Elektroničko promatranje, ometanje i protumjere2013.0
ZEN05A1Geografski informacijski sustavi2013.0
ZEA05A1Govorna i glazbena akustika2024.0
ZVF06A1Mikrovalni prijamnici2013.0
ZVF02A1Mikrovalovi u industriji i znanosti2013.0
ZVF04A1Numerička analiza antena i prijenosnih struktura2013.0
ZVF23A1Optičke komunikacijske mreže2013.0
ZEA04A1Ozvučenje i zvučnički sustavi2013.0
ZVF22A1Paketske radiokomunikacije2013.0
ZVF21A1Planiranje mobilnih sustava2013.0
TKI15A1Pokretljivost u mrežama2013.0
ZEA03A1Psihoakustika2013.0
ZVF13B1Radarski sustavi2014.0
ZVF20B1Radiokomunikacijski multimedijski prijenos2014.0
ZVF10B1Sinteza frekvencije i signala2014.0
ZPM01A1Stohastički procesi2204.0
ZEA09A1Ultrazvuk u tehnici i medicini2013.0
ZVF18A1Zaštita radiokomunikacijskih sustava2013.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu