Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalna elektronika
Kratica: ZER03O4Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vlado Glavinić
Izvođači:
Opis predmeta: Brojevni sustavi i kodovi. Logički sklopovi. Booleova algebra. Integrirani logički sklopovi. Minimizacija logičkih funkcija. Utjecaj električkih parametara. Kombinacijski moduli i modularne mreže. Dekoder, multipleksor, permanentna memorija, programirljivo logičko polje. Projektiranje logičkih funkcija pomoću standardnih modula. Bistabili. Sekvencijski sklopovi. Registri i brojila. Digitalna aritmetika. Digitalno-analogna i analogno-digitalna pretvorba. Prijenos, generiranje i oblikovanje digitalnih signala. Poluvodičke statičke i dinamičke memorije.
Obavezna literatura:
1. U. Peruško: Digitalna elektronika, Školska knjiga,1996.
2. M. Mano: Digital Design, Prentice Hall,1991.
3. R. Sandige: Modern Digital Design, McGraw-Hill, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu