Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika materijala
Kratica: ZFI03O5Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prof. dr. sc. Mile Baće
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove kvantne mehanike. Schrödingerova jednadžba i njene primjene. Vodikov atom. Ionski, kovalentni i molekularni kristali. Fermijeva energija. Kvantne statistike. Toplinska svojstva kristala. Gibanje elektrona u kristalnoj rešetki, energijske vrpce. Vodljivost poluvodiča. Supravodljivost, visokotemperaturna supravodljivost, primjene supravodiča. Dielektrična svojstva materijala. Čvrsti i tekući dielektrici. Optička svojstva materijala, svjetlovodne niti. Dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam.
Obavezna literatura:
1. V. Knapp, P. Colić: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. M. Baće, T. Petković: Zadaci iz fizike III - Uvod u fiziku materijala, Sveučilišna naklada d. o. o., Zagreb, 1991.
3. H. M. Rosenberg: The Solid State, 3/e, Oxford University Press, 1989.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu