Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove energetske elektronike
Kratica: ENE04O6Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonko Benčić
Prof. dr. sc. Željko Jakopović
Izvođači:
Opis predmeta: Područje energetske elektronike. Pregled topologija i funkcija pretvaračkih sklopova. Poluvodičke energetske sklopke: diode, tranzistori i tiristori. Pretvarački transformatori. Uvod u ispravljačke spojeve. Mosni i višefazni spojevi. Djelovanje usmjerivača na razdjelnu mrežu i trošila. Načela ostalih pretvaračkih spojeva. Zaštita od naponskih i strujnih preopterećenja elektroničkih pretvarača. Primjeri primjene: istosmjerni veleprijenosi, statički kompenzatori jalove snage, istosmjerni i izmjenični elektromotorni pogoni. Štednja energije.
Obavezna literatura:
1. J. G. Kassakian, M. F. Schlecht, G. C. Verghese: Osnove energetske elektronike, I dio, Graphis, Zagreb, 2000.
2. N. Mohan, T. Undeland, W. Robins: Power Electronics - Converters, Applications and Design, J. Wiley, 1995.
3. Z. Benčić, Z. Plenković: Energetska elektronika I, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu