Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projektiranje digitalnih sustava
Kratica: RAČ03O6Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 60(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Izvođači:
Opis predmeta: Proces razvoja sustava i proizvoda. Građevne komponente složenih digitalnih sustava: MSI, LSI i VLSI. Aplikacijsko specifični integrirani sklopovi (ASIC). Alatke za opis i oblikovanje digitalnih sustava. VHDL i S*M - jezici za opisivanje složenih digitalnih sustava. Sabirnički sustavi. Sabirnički standardi (VME, SCSI, PCI). Paralelna i serijska U-I sučelja. Programirljivi međusklopovi. FIFO memorija kao ""elastična"" U-I vrata. Izravan pristup memoriji (DMA).
Obavezna literatura:
1. S. Ribarić: Naprednije arhitekture mikroprocesora, Element, Zagreb, 1997.
2. Z. Navabi: VHDL, McGraw-Hill,1998.
3. D. Brown, et al.: Field-Programmable Gate Arrays, Kluwer, 1992.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu