Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija elektromagnetskih valova
Kratica: RKP01O5Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dina Šimunić
Prof. dr. sc. Silvio Hrabar
Izvođači:
Opis predmeta: Vremenski promjenjivi elektromagnetski fenomeni, Maxwellove jednadžbe, rubni uvjeti. Vektorski potencijal, elementarni dipol, parametri antena. Rasprostiranje EM vala u slobodnom prostoru i interakcije s različitim medijima. Vođenje EM vala u zatvorenim prostorima, raspodijeljeni parametri, modovi, rezonancijski efekti. Transformacija impedancije, prilagodba, grafički postupci, Smithov dijagram. Raspršna matrica i dijagram toka, osnovni mikrovalni sklopovi.
Obavezna literatura:
1. Z. Smrkić: Mikrovalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
2. Z. Koren: Mikrovalna elektronika - upute za laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1987.
3. B. Modlic: Zbirka riješenih zadataka iz mikrovalne elektronike, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1983.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu