Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Modulacije i modulatori
Kratica: RKP05O6Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Borivoj Modlic
Doc. dr. sc. Krešimir Malarić
Izvođači:
Opis predmeta: Obilježja kontinuiranih i diskretnih modulacijskih signala. Modulacijski postupci, klasifikacija. Kontinuirana modulacija sinusnog signala, AM, DSB, SSB, ISB, VSB, QAM, PM, FM. Demodulacija kontinuirano moduliranih signala. Diskretne modulacije, ASK, FSK, MSK, GMSK, p /4 - DQPSK, TFM QPRS i odgovarajući postupci demodulacije nekoherentne i koherentne vrste. Modulacijski postupak za digitalnu rediodifuziju, COFDM. Parametri primjene modulacijskih postupaka. Sustavi za emitiranje podataka u radiodifuziji, ARI, RDS.
Obavezna literatura:
1. B. Modlic, I. Modlic: Modulacije i modulatori, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. K. Feher: Wireless Digital Communications - Modulation & Spread Spectrum Applications, Prentice-Hall, 1995.
3. H. Weidenfeller, A. Vlcek: Digitale Modulations verfahren mit Simstraeger - Anwendung in der Funktechnik, Springer, 1996.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Upisan : Visokofrekvencijska elektronika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu