Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Automati, formalni jezici i jezični procesori II
Kratica: RAČ04O6Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Srbljić
Izvođači:
Opis predmeta: Jednostavni model jezičnog procesora. Osnovne faze rada jezičnog procesora. Primjena jezičnih procesora. Vrednovanje jezičnih procesora. Proces projektiranja jezičnih procesora. Klase jezičnih procesora. Struktura jezičnog procesora: analiza izvornog programa i sinteza ciljnog programa. Faze analize izvornog programa: leksička analiza, sintaksna analiza i semantička analiza. Faze sinteze ciljnog programa: generiranje međukoda, generiranje ciljnog programa i proces optimiranja. Generatori jezičnih procesora. Podrška za vrijeme izvođenja programa. Program punilac i program povezivač.
Obavezna literatura:
1. S. Srbljić: Jezični procesori 2: Analiza izvornog i sinteza ciljnog programa, Element, Zagreb 2002.
2. A. V. Aho, R. Sethi and J. D. Ullman: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 1986.
3. S. Srbljić: Jezični procesori 1: Uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika, Element, Zagreb 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu