Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektroenergetske mreže
Kratica: ENE08O7Opterećenje: 60(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Ivica Pavić
Izvođači:
Opis predmeta: Opće značajke elektroenergetskih mreža. Kvaliteta električne energije. Uzemljenje zvjezdišta. Proračun električnih prilika u razdjelnim mrežama . Proračun presjeka vodiča s obzirom na dozvoljeni gubitak napona i ugrijavanje. Regulacija napona i kompenzacija jalovih snaga u prijenosu i distribuciji. Proračuni snage kompenzacije. Naponska nestabilnost. Stabilnost prijenosa električne energije. Statička i prijelazna stabilnost. Sigurnosne analize za planiranje mreža i vođenje pogona.
Obavezna literatura:
1. M. Ožegović, K. Ožegović: Električne energetske mreže, II-IV, FESB, Split, 1997, 1999.
2. B. Debs: Modern Power System Control and Operation, DSI, Atlanta, 1996.
3. J. Grainger, W. Stevenson: Power System Analysis, McGraw-Hill, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu