Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zaštita i automatika elektroenergetskog sustava
Kratica: ENE14O8Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ante Marušić
Izvođači:
Opis predmeta: Mjerne veličine u relejnoj zaštiti. Način djelovanja, izvedbe i radne karakteristike releja. Izbor i koordinacija djelovanja relejne zaštite visokonaponskih vodova, transformatora, generatora, sabirnica i motora. Nepovoljni utjecaji na mjerenje udaljenosti do mjesta kvara. Automatsko ponovno uključivanje nadzemnih vodova. Metode za određivanje struja, napona i impedancija u digitalnim relejima. Osnovne značajke koordiniranih sustava zaštite i vođenja u transformatorskim postrojenjima.
Obavezna literatura:
1. F. Božuta: Automatski zaštitni uređaji elektroenergetskih postrojenja, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
2. H. Ungrad, W. Winkler, A. Wiszniewski: Protection Techniques in Electrical Energy Systems, Marcel Dekker, 1995.
3. Electricity Training Association: Power System Protection, Volume 1-3. IEE, Electricity Association Services Ltd., London, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu