Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove robotike
Kratica: AUT08O7Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Izvođači:
Opis predmeta: Vrste i karakteristike robota. Izvedbe i karakteristike elemenata robota. Položaj i orijentacija krutog tijela. Konvencija Denavit-Hartenberga. Kinematika i inverzna kinematika. Dinamičko modeliranje robota. Lagrange-Eulerova i Newton-Eulerova metoda. Planiranje trajektorije. Metode interpolacije. Hijerarhijsko upravljanje robotima. Algoritmi upravljanja koordinatama slijednih sustava robota (položaj, brzina, zakretni moment i sila). Roboti s umjetnom inteligencijom. Robotski vid. Osnovne karakteristike fleksibilnih proizvodnih sustava.
Obavezna literatura:
1. Z. Kovačić, S. Bogdan, V. Krajči: Osnove robotike, Graphis, Zagreb, 2002.
2. R. J. Schilling: Fundamentals of Robotics - Analysis and Control, Prentice Hall, 1990.
3. T. Šurina, M. Crneković: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu