Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mikrovalna elektronika
Kratica: RKP04O6Opterećenje: 60(P) + 30(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Juraj Bartolić
Doc. dr. sc. Davor Bonefačić
Izvođači:
Opis predmeta: Valovodi i trakaste prijenosne linije. Spregnute mikrotrakaste linije. Valovi snage. Raspršna matrica. Jednoprolazni i višeprolazni sklopovi, recipročni i nedisipativni. Svojstva simetrije mikrovalnih sklopova. Grafovi toka signala. Pasivni sklopovi. Transformacija impedancije i prilagodba. Linijski i dielektrični rezonatori i filtri. Djelila snage i usmjerni sprežnici. Nerecipročne feritne naprave. Mikrovalni poluvodički elementi: diode i tranzistori. Aktivni i nelinearni sklopovi. Pojačala i stabilnost. Oscilatori, mješala i množila frekvencije. Osnove mikrovalnih integriranih sklopova i MMIC. Uvod u mikrovalne sustave i primjene. Analiza i sinteza mikrovalnih sklopova primjenom računala.
Obavezna literatura:
1. D. M. Pozar: Microwave Engineering, 2/e, J. Wiley, 1998.
2. D. M. Pozar: Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley, 2000.
3. R. E. Collin: Foundations for Microwave Engineering, 2/e, McGraw-Hill, 1992.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Upisan : Teorija elektromagnetskih valova
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu